SÚls de llicorella i al∑luvials, formats per una barreja de materials calcaris, cÚdols del riu i pissarres erosionades.