Les Parcel·les són de petita superficie i els ceps estan plantats en amples terrases o en pendent.

El 20% dels ceps, els de carinyena, es cultiven segons el mètode tradicional practicant la poda en vas. El 80 % restant s’utilitza el sistema de conducció en espatllera amb cordó bilateral, arribant a una alçada de vegetació en l’emparrat a 90 cm.